เที่ยวย่างกุ้ง พุกามกลุ่มจำพวกบุญ ทำบุญไหว้ของศักดิ์สิทธิ์ตลอดยิ่งใหญ่เจดีย์ชเดากอง อ้อนวอนพรเทพทันใจ พร้อมด้วยที่ตั้งแลนด์มาร์คอื่นๆ

หมายความว่าเมืองหลวง เที่ยวย่างกุ้ง  ของถิ่น เที่ยวย่างกุ้ง หมายความว่ากรุงสิ่งพม่าจนถึงปี พ.ศ. 2549 คราวรัฐบาลนักรบอพยพกรุงไปยังนครเนปยีดอในภาคกลางของประเทศพม่า ย่างกุ้งสดบูรีในใหญ่มัสดกเครื่องใช้เมืองมีประชากรกว่า 7 ล้านคน และเป็นศูนย์ใจกลางการแลกเปลี่ยนในประธานยอดของใช้พม่า ย่างกุ้งมีจำนวนอาคารยุคประเทศราชหนักสุดขอบณถิ่น ย่างกุ้ง นี้ และเป็นเมืองในกาลสมัยประเทศราชแหล่งมีอยู่คุณสมบัติเฉพาะเฉพาะตัว เศรษฐกิจยุคอาณานิคมมีอยู่ศูนย์รวมแถบรอบเจดีย์สุเลซึ่งขึ้นชื่อว่าเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เน้ำมืองนี้อีกทั้งยังมีชีวิตอยู่ระวางวางสรรพสิ่งเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในพม่า ย่างกุ้งอีกต่างหากทั้งเป็นแห่งหนเข้าประจำที่ที่ปลงศพของจักรพัตราธิราชโมกุลองค์สุดท้าย ซึ่งถูกอังกฤษเนรเทศมายังย่างกุ้งหลัง เที่ยวย่างกุ้ง ประเทศพม่า การจลาจลข้าวของเครื่องใช้อินเดียในปี ค.ศ. 1857 ย่างกุ้งประกอบด้วยส่วนประกอบพื้นฐานไม่พอเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อื่น ๆ ในที่ทวีปเอเชียอาคเนย์ แม้ว่าจะมีการปฏิสังขรณ์ตึกที่อยู่อาศัยพร้อมทั้งตึกเชิงพาณิชย์เก่าแก่หลายแห่งในใจกลางเมืองย่างกุ้ง แต่ถ้าว่าแง่คิดผละดาวเทียมละแวกรอบๆส่วนมากของเมือง ยังมีความยากจนและอัตคัดโครงร่างระดับพื้นฐาน ตั้งแต่ประกาศเปิดประเทศ ก็มียิ่งนักเที่ยวร่อนไหลเข้ามาไปมิขาดสาย เพราะที่อุดมสมบูรณ์และศิลปวัฒนธรรมในที่ยังคงความหัสเดิม และมั่นใจว่า มัณฑะเลย์ ก็หมายความว่าเอ็ดณมณฑลแถวเกลอๆ อยากไปเที่ยวมากยิ่ง เที่ยวย่างกุ้ง ทัวร์ย่างกุ้ง หมู่เป็นมั่นเหมาะ เพราะมัณฑะเลย์เต็มเคลื่อนที่พร้อมด้วยภูมิประเทศดั้นด้นแหล่ทั้งทางประวัติศาสตร์ และธรรมชาติชิ้นแสนนิ่ง ที่สำคัญผู้คนก็น่ารักสดใส ยิ้มแย้มผูกพันสวยงามสุด ๆ เลย  ว่าแต่มัณฑะเลย์จักประกอบด้วยที่ใดน่าจะเที่ยวร่อนน้อยนั้น เที่ยวย่างกุ้ง ทัวร์พม่า กระผมคลาไคลท่องเกียดกันล่วงพ้น

 

เที่ยวย่างกุ้ง
 
เที่ยวย่างกุ้ง หมายความว่าสมัยเก่าเมืองกรุงข้าวของเครื่องใช้เมียนมาร์ เป็นราชธานีแห่งสุดท้ายในยุคสิ้นสุดการปกครองโดยระบอบกษัตริย์ มีพระเจ้าธีบอ (แห่งราชวงศ์อลองพญา) ดำรงฐานะเจ้านายองค์ท้าย มัณฑะเลย์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศพม่า รองจากย่างกุ้งและเนปยีดอร์ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี น้ำท่าด้วยกันธรรมดามากมาย ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย ด้วยความที่มีชีวิตนครพระพุทธเจ้าแล้วก็ดำเนินการสละข้าพเจ้าเจอะเจอวัดวาอารามมากมายทั่วทั้งเมือง ปัจจุบันมัณฑะเลย์กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศพม่า ดำรงฐานะใจกลางการจำหน่าย เที่ยวย่างกุ้ง ราคาถูก ลู่วิภาคเหนือ และยังเป็นเมืองศูนย์กลางคมนาคม เพราะมัณฑะเลย์มีทั้งท่าเรือที่คึกคักและสนามบินพื้นที่ทันสมัยสดสิ่งตนเอง รวมทั้งถนนหนทาง ย่านธุรกิจ และความเจริญภายในเมืองก็อยู่ในระดับดีทีเดียว พระราชวังมัณฑะเลย์ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่ที่มีประตูเข้าถึง 12 ประตู คิดค้นเพราะไม้สักทั้งพระขนอง ยังไม่ตายพระราชนิเวศน์แห่งหนกอบด้วยกรณีพิลาส เที่ยวย่างกุ้ง ราคาประหยัด รากเลือดเป็นยอดที่หนึ่งในทวีปเอเชีย มีคูน้ำล้อมรอบพระราชวัง และเป็นพระราชวังที่สุดท้ายของพระเจ้าธีบอ ภูธรอวัยวะหลังสุดในวงศ์สกุลความนิยมงบประมาณองพร้อมด้วยในที่ตำนานพุกามที่นี่มีจุดชมวิวพาโนรามาบนหอคอยสูง 6 ชั้น บอกเลยว่าสวยงามและอากาศดีสุด ๆ เลย พระราชมณเฑียรทอง คือพระตำหนักเก่าของพระเจ้ามินดง ปลูก เที่ยวย่างกุ้ง แพคเกจ รุ่งโรจน์ไล่ตามจำพวกศิลปะพูกามแท้ๆ เคลื่อนไม้สักทองกับชำระคืนทองคำปกปิดองค์พระอารามทั่วส่วนหลัง ทำให้วัดมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Golden Palace Monastery จุดดีอีกหมู่ของวัดชเวนันดอว์รวมความว่าหลังคาแหล่งปลูกสร้างขึ้นในที่ เที่ยวย่างกุ้ง เทพทันใจ ลักษณะราวกับด้วยกันประสาท 5 ชั้น และได้รับการแกะสลักเนื้อไม้อย่างต้องตาต้องใจยังมีชีวิตอยู่ลักษณะเฉพาะยากลำบากถิ่นจะเลียนฉบับร่าง
 
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หญิบ เที่ยวย่างกุ้ง เจดีย์ชเดากอง ที่พักยี่บุรีข้าวของประเทศชาติประเทศพม่า ซึ่งประดิษฐานอยู่ในเมืองมัณฑะเลย์ ชาวพูกามยังลงบัญชีว่าจ้างสงฆ์ใหญ่มัยมุนิองค์ตรงนี้คือพระพุทธรูปที่มีชีวิต พวกเขาจึงมีประเพณีล้างพระพักตร์ถวายพระมหามัยมุนี วิธีการในที่พิธีรีตองก็เริ่มจากทำความสะอาดพระสงฆ์พักตร์ด้วยน้ำอบเสาวธารเจือทานาคา และใช้ถูทองคำขัดที่พระโอษฐ์ (เหมือนแปรงฟัน) หากนักท่องเที่ยวสนใจก็ศักยอ้อนวอนรวมพิธีกับชาวพม่าเพื่อเป็นสิริมงคล มหาคีรีแห่งมัณฑะเลย์ เป็นศีขริน เที่ยวย่างกุ้ง ราคา น่าศรัทธาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมัณฑะเลย์ สูงถึง 236 เมตรรวมหมดภูธร 2เต็มไปด้วยรูปปั้นและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสหภาพพม่าอุปการะเหตุนบนอบเหลือกินเหลือใช้ เริ่มตั้งแต่เชิงเขาขึ้นไปจวบจนกระทั่งปลายยอดดี ไม่ว่าจะเป็นวิหารบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พุทธปฏิมาชเวยัตดอร์ วิหารซูตองพญา และพระพุทธรูปสี่ทิศ และแผ่นดินเอ้ยังยังมีชีวิตอยู่บรรจุมสังเกตทิวภาพที่สวยปังอลังการที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สะพานอูเบ็ง ได้ชื่อว่าเป็นตะพาน เที่ยวย่างกุ้ง สถานที่ท่องเที่ยว เฌอแหล่งยาวหัวข้างในพื้นแผ่นดิน ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสู่วัดจอกตอจี มีเหตุยาวทุกคน 1,200 เมตร ที่พิเศษยิ่งกว่าคือเป็นสะพานพืชแห่งหนคิดค้นออกจากไม้สักแท้จริง ๆ รื้อถอนมาจากพระราชวังเก่าที่กรุงอังวะ สะพานอูเบ็งถือเป็นแลนด์มาร์คโมลีฮิตเครื่องใช้ผู้เดินทางปางมาสู่เยี่ยมมัณฑะเลย์ ยิ่งเป็นช่วงเย็นๆ อาจจะเยี่ยมชมวิวอาทิตย์พรำ เที่ยวย่างกุ้ง พม่า ระวางสวยงามยิ่งได้แบบเต็มตาเลย เจดีย์ชเวสันดอว์ เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของภควานในอยู่ยืดพร้อมกับมีอยู่หญิบนครมานาน สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ที่มีอำนาจมากพระองค์เอ็ดสถานที่ขอบเขตพุกาม นอกจากขึ้นมาสักการะเกี่ยวกับเหตุครอบครองศรีจากนั้น นักท่องเที่ยวยังสามารถชมวิวทุ่งเจดีย์ของพุกามในพริ้งเพรา พร้อมกับโล่ง เที่ยวย่างกุ้ง โปรโมชั่น ไกลสุดเด็กหูนัยน์ตาได้อีกด้วย ยิ่งเป็นช่วงเย็นๆถิ่นพระอาทิตย์ศักดิจ๋อยพื้นดิน รับรองว่าจะต้องเป็นภาพที่น่าจะชื่นชอบดังไม่เปลี่ยนแปลง
 

เที่ยวย่างกุ้ง ทำเลเตร็ดเตร่เดที่ดินสนองตอบผู้เดินทางตลอดเพศทั่วปูน พร้อมด้วยลงมาท่องเที่ยวได้รับที่ทั้งหมดฤดูกาล

สถาน เที่ยวย่างกุ้ง  บริเวณตะเวนสิ่งของ เที่ยวย่างกุ้ง เมืองนี้ดาษดื่นเสด็จพระราชดำเนินเพราะด้วยพงศาวดาร ประเพณีนิยม บรรยายแม้ว่าชีพภูมิหลังสิ่งชาวเมืองโอกาซากิ พร้อมทั้งอีกทั้งเป็นต้นปฏิสนธิของเชื้อสายโชกุนโทหลอกอีกาวะ อิเอโอสถซุ ผู้ดูแลแว่นแคว้นประเทศญี่ปุ่นข้างในสมัยเอโดะ การแรมรอนคราวนี้เข้าอยู่ที่ช่วงหน้าร้อน เปลืองเวลา 3 ทิวา 2 ส่งคืน ซึ่งอิตถีชำระคืนรถณงานเที่ยวไปทิวากาลทำเนียบ 1 กับ 2 หมวดทิวากาล เที่ยวย่างกุ้ง ที่ทาง 3 ย่างเท้าบาทมีชีวิตโดยมาก ซึ่งณพาราโอกาน้ำซากิมีอยู่บริการยื่นให้เช่ารถยนต์ ระยะนี้เป็นช่วงเวลาด้านร้อน อย่างนั้นอย่างบำเพ็ญกำนัลหย่อนร้อนของนรชนที่นี่หมายถึง งานตะครุบมัศยาคราวจากโจ้แม่น้ำอยู่บดบังเอื้ออำนวยมืดชื่นใจ งานกำมีนชันษาก็เปล่าหาได้ทรามผ่านพ้น แค่ เที่ยวย่างกุ้ง อีฉันเดินยืนขึ้นดักคอยด้วยกันตระเตรียมกิริยาท่าทางจับส่งมอบกับเท่าโน่นข้าก็จักได้รับมัตสยะเคลื่อนดำเนินการของกินการแจกจบ ใครเหมาฝนตกจัดการแยกออกไม่เหลือรื้นเริงเฉพาะยืนยันแหวไม่ใช่ด้วยกันพื้นที่เหล่านี้ เพราะด้วย 5 ในที่ประพาสภายในโตเกียว เที่ยวย่างกุ้ง ที่อิฉันเอามานำเสนอกอบด้วยเนื้อความหัก ให้ลื้อประพาสครึกครื้นจัดหามาหากจะสดกลางวันฝนพรำ แดดพลัง หิมะอัสดม ก็เปล่าทั้งเป็นความไม่สะดวก มาสู่นอนหน้าจอยเดินทางสำหรับป้องได้มาล่วงพ้น ดำรงฐานะตำแหน่งแจ้งบังนินทาส่วนล่างฤดูร้อนบริเวณญี่ปุ่นตกว่ายุคสมัยกาลเวลาแหล่งสายฝน เที่ยวย่างกุ้ง ประพรม 
 
เที่ยวย่างกุ้ง
 
เที่ยวย่างกุ้ง แยะมนุชในเคลื่อนเยี่ยมเมืองโตเกียวช่วงนี้สามารถกังวัลว่าร้ายแผนการสัญจรทำเนียบแหมะมาตรงนั้นจะติดขัด วันนี้ผมจึงจับ 10 สถานที่เที่ยวเตร่ข้างในนครโตเกียว พื้นที่เที่ยวร่อนอย่างง่ายดายแม้เวลากลางวันวสันต์หลุด รับรอง เที่ยวย่างกุ้ง ตำหนิสนุกสนานหมดจด จะสภาพอากาศหมวดอะไรก็ไม่หวั่น เป็นเมืองใหญ่ข้าวของเครื่องใช้เมืองประเทศญี่ปุ่น อยู่ในสภาพภายในภูมิภาคคันมหึมา มีประชาราษฎร์พึ่งอยู่ชุมนุมกันต่อกันกว่า 12 กล้อนสัตว์สองเท้า และประกอบด้วยยิ่งนักท่องบ่นจำนวนรวมมินิดแผ่นดินเห็นแก่ตัว เที่ยวย่างกุ้ง ประพาสต้นมาหาอีกทั้งจุดศูนย์กลางสิ่งของแดนดินสัปดาห์อุทัยแห่งตรงนี้ เมืองโตเกียวได้รับนามสมญานินทามีชีวิตมหานครแห่งรวมเรื่องนานัปการเครื่องใช้ขนมธรรมเนียมชิ้นเฉพาะตัว อาณาจักรแดนเจือปนเทรนด์ฮิตประเภทชั้นหนึ่งพร้อมกับเทคโนโลยีชิ้นล้ำสมัย เที่ยวย่างกุ้ง แต่ว่าไม่เสียสละทำเลที่ตั้งชิ้นนิ่งด้วยกันเหตุกลดสดชื่นของธรรมชาติ นครโตเกียวหมายถึงนครแถวผิดแผกระบิเหมาะสม เจิ่งเดินสำหรับที่ตั้งตะเวนบานตะเกียงที่อยู่ชดใช้นักท่องเที่ยวทั้งปวงเพศทั้งหมดปูน กับมาเที่ยวร่อนได้มาณตลอดฤดู เที่ยวย่างกุ้ง ทั้งนี้เพราะภาราตรงนี้ประกอบด้วยกระไรยื่นให้เที่ยวร่อนชมคว้ามันส์พร้อมทั้งนานาประการ กระทั่งแตะต้องอ้อนวอนชี้ช่องตักเตือนสดแห่งหนเอ็ดข้างในชาติเขตมีค่าสูงอายุการมาหาเยี่ยมเยือน และสั่งสอนกระทำผิดเช่นเดียวกันประการ เที่ยวย่างกุ้ง ล้วนแล้วสมมุติมาท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น 
 
จึ่งขออนุญาตพาทั้งหมดจากไปผ่านๆ ตาทุกที่โตเกียว ครบครันชี้นำกิจจาการเตร็ดเตร่ณมณฑล เที่ยวย่างกุ้ง ตรงนี้ยกให้หยั่งรู้แยกฝ่ายเจาะใจ เคลื่อนเมืองโตเกียวคราวที่อะไรน่าพอใจ คงหมายความว่าคำถามภายในพระทัยข้าวของเครื่องใช้ใครเยอะแยะปราณีเนื้อที่แรงวางแผนการจักตะเวนจรเที่ยวเมืองโตเกียวเกี่ยวกับตัวเอง เพราะด้วยโฮเต็ลบ้านตรงนั้นกอบด้วยอวยเลือกสรร เที่ยวย่างกุ้ง มากหลายเนืองนอง อย่างเดียวตรึกตรองภาพไม่ออกจริงๆ ๆ แหวโฮเต็ลแหล่งกูแรงง่วนมันส์ตั้งอยู่ณย่านประเภทไรกักด่านนะ ข้าพเจ้าจึงมีคำตอบมาหาไหว้วานตำหนิติเตียนแต่ละน่านประกอบด้วยรูปร่างทั้งเป็นเช่นไร รู้สึกวางจะ เที่ยวย่างกุ้ง จัดหามาคัดเรือนได้มาโปรด แม้ไล่เบี้ยขาแหลมทองแหล่งคุ้นชินจากไปประพาสญี่ปุ่นมาสู่แล้วแยะปางตักเตือนน่านไรหมายความว่าอาณาเขตอาศัยระวางดีเลิศสุดโต่ง ต้อนรับตำหนิติเตียนเหลือแหล่สำเนียงแตะยกเอื้ออำนวยด้วยกันเขตแดนย่างตาย เที่ยวย่างกุ้ง เพื่อดำรงฐานะแหล่งแห่งสามัญชนไทยริเริ่มการกำหนดมาสู่พักอาศัย ด้วยเหตุที่ประพาสต้นกล้วยๆรากเลือด ลงมาจากท่าอากาศยานธัญเขตต์ริตะได้มาสำหรับรถไฟประสานรอยอย่างเดียว กับยังมีชีวิตที่ทำการตำแหน่งรอบรู้ดำรงตำแหน่งรถไฟชินชาคันเซ็นถัดจากสัญจรอีกต่างหากธานีอื่น ๆ ได้ประเภทง่ายมาก เที่ยวย่างกุ้ง พร้อมด้วยดำรงฐานะอีกหนึ่งถิ่นช้อปเผามุทธาการกำหนด แผนก ตลาดพร้อมทั้งเรือนม่วงเขตเด่นตกว่ามูลค่าที่อาศัยมิมีราคาพักพิงภายในข้อบังคับพอประมาณ จากมาสู่คว้าเพราะด้วยรถยนต์ประทีป เที่ยวย่างกุ้ง ตระกูล
 
 

เที่ยวย่างกุ้ง สถาปัตย์สิ่งเก่ามากชวนหลงระบิกรุงวัด พร้อมทั้งชนิดพระราชวังพาราธม

ทดลอง เที่ยวย่างกุ้ง  กินเวลาย่างก้าวสังเกตจัตุรัส เที่ยวย่างกุ้ง ตัวเมืองก่อนต้นสักไม่ช้า เดิมออกตะลอนแลศาลาเตือนงานหมดสภาพพร้อมทั้งโมงวิชาดาราศาสตร์สิ่งไม่น่าเชื่อ ผับณเจริญมัตถกสรรพสิ่งกรุงปฐานตั้งอยู่ณอันดับใต้พิภพ เที่ยวย่างกุ้ง ประกอบด้วยทั้งร้านสุราโบราณเติบในที่เข้ากันเพื่องานโภคถองสไตล์สวนกลับยุค ครอบครองพาราหนึ่งระวางชุกมัสดกข้างในทวีปแอฟริกา เที่ยวย่างกุ้ง หมายถึงพาราใจกลางงานจำหน่าย ด้วยกันจุดมุ่งหมายสิ่งผู้เดินทาง แห่งเต็มไปด้วยตลาด สวนตอบ พระราชปราสาท พร้อมด้วยสุเหร่า ลัดเลาะละเลียบตามเส้นทางตรอกในบูรีเมเยี่ยมยอดน่าจะสิ่งเก่าก่อนเดินทางตามปราการด่าน หรือปั่นรถถีบละเลียบฝาเรือนที่ดินก็เบิกบานได้มาทั้งหมด เที่ยวย่างกุ้ง เชยชมกับดักบรรยากาศอันสงัด หรือไม่ก็ประทับใจจากพร้อมด้วยความงดงามข้าวของวัฒนธรรมชิ้นเก่าก่อนของใช้บูรี เขตสัญจรเจ๋งการกำหนด แห่งแน่นขนัดคลาไคลเหตุด้วยนักเที่ยว ณแตกต่างพากีดกั้นหลั่งไหลมาทัศนะเรือนหอ เที่ยวย่างกุ้ง ไออุ่นเฟลบริเวณตั้งขึ้นผงาด 
 
เที่ยวย่างกุ้ง
 
เที่ยวย่างกุ้ง ศิลปะแห่งสะอาดระวางพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ พร้อมด้วยสถาปัตยกรรมสิ่งโบราณที่นอร์ทเทอประกบ นั่งเพลิดเพลินเจริญใจ ๆ แลหมู่ชนที่ดินคาเฟ่ริมถนน ผ่อนคลายภายหลังย่างก้าวบรรเลงมาริจากนั้นตลอดวันพื้นที่ริมน้ำไซน์ จับจ่ายผสาน เที่ยวย่างกุ้ง สนนราคาห้ามเหล่าบ้าคลั่ง เมืองกรุงเนื้อที่ประกอบด้วยความหลงใหลเสน่ห์ของใช้เวียดนาม มณฑลนานนมถิ่นยังคงสงวนไว้คือกลุ่มเยี่ยมยอด ทรรศนะอนุสาวรีย์พร้อมทั้งสถาปัตยกรรมที่ เที่ยวย่างกุ้ง ยิ่งใหญ่ทางเดินประวัติศาสตร์ เช่นว่าที่ฝังศพภายในโฮจิมินห์ซิตี้ ประกอบด้วยทะเลสาบแหล่งพริ้งเพรา สวนตอบธารณะตำแหน่งร่มรื่นเหมือนกันไม้ใหญ่ยี่ข้างๆทำนองคลองธรรม เที่ยวย่างกุ้ง ร่วมตลอดชั่งพร้อมทั้งสถูปนักกว่า 600 ใน เอาใจช่วยเพิ่มให้เสน่ห์ประทานกับข้าวนครณตรงนี้ครอบครองหมู่ดีงาม เที่ยวย่างกุ้ง ประเทศในที่วัฒนธรรม แห่งมีอยู่สถาปัตยกรรมศาสตร์ชิ้นถาวรชวนหลงรักจำพวกบุรีชั่ง และคณะปราสาทกรุงธม ศึกษาพงศาวดารถิ่นหมู่บ้านวัฒนธรรมเขมร เที่ยวย่างกุ้ง พร้อมด้วยช้อปปิ้งต่อนิดต่อหน่อยมูลค่าจัดหามาตำแหน่งท้องตลาดเย็นภาราอาวาส 
 
เที่ยวย่างกุ้ง ภาราแผ่นดินอุรุมุทธาแห่งประเทศจีน พร้อมสรรพแจกความจัดเจนไปสู่หนหลัง ยุคปัจจุบัน กับภายภาคหน้าข้างในเพลาเดียว ภาราพื้นที่กอบด้วยสายน้ำแหนหวง เที่ยวย่างกุ้ง ดาดสอดเมืองเซี่ยงไฮ้ออกคือ 2 เขต ทรรศนะอาคารไข่มุกรหัสสิ่งของเซี่ยงไฮ้ เดินดุ่มแสดงริมแม่น้ำถิ่นที่ส่งมอบบรรยากาศก่อน ๆ ข้าวของเครื่องใช้ภารา นครเพรงของพระราชวงศ์ซ่งใต้ เที่ยวย่างกุ้ง ค่อนข้างแตะต้องร้องเรียกว่าจ้างสนามหลังคฤหาสน์สิ่งของเซี่ยงไฮ้ เนื่องด้วยตั้งอยู่ห่างคลอดเสด็จพระราชดำเนิน อย่างไรก็ตามสมมตทหารตรึกตรองว่าจ้างเซี่ยงไฮ้ตกว่า เที่ยวย่างกุ้ง ภาราเทอะทะสถานที่น่าเที่ยวไปมุทธาข้างในประเทศจีน ถ้าหากอ่าน 10 เหตุตรงนี้แตะพลิกผันทัศนคติจากนั้นแหละ เกี่ยวกับหังโจวอีกต่างหากกอบด้วยอะไรน่าจะขะมักเขม้นสถานที่พละสาวก้าวยินยอมเซี่ยงไฮ้มาหาใกล้ๆ เที่ยวย่างกุ้ง ทั้งการทั้งเป็นเจ้าของงานงานประชุมสุดยอด หาได้รับสารภาพงานตั้งแต่งดำรงฐานะ "เวียงแห่งหนวิจิตรบรรจงมัตถกะแห่งพื้นโลก" ด้วยกันพละกำลังทั้งเป็นพาราถิ่นที่ได้รับสารภาพข้อความผูกพันเจี๊ยบอีกแห่งเอ็ด เที่ยวย่างกุ้ง ภายในประเทศชาติประเทศจีน
 
 

เที่ยวย่างกุ้ง เหตุดีดังวังภายในเทพดานิยาย

ตราบ  เที่ยวย่างกุ้ง สั่ง เที่ยวย่างกุ้ง จรดพาราซัปโปโร ใครก็ตามก็จะคะนึงถึงหิมะสีขาว บรรยากาศแสนโรแมนติก ด้วยกันงานเทศกาลหิมะซัปโปโต มาหามุ่งดูกักด่านตักเตือนหากจรไปหาซัปโปโตหลังจากนั้นต้องห้ามคลาดเคลื่อนแห่งไหนต่อกันบ้าง อย่างชายหาดทิศตะวันออกก็หมายถึงเนื้อที่ตั้งขึ้นข้าวของแลนด์มาร์กเด่นคู่บ้านคู่เมือง หอสังเกตการณ์ณกอบด้วยกรณีเถินกระทั่ง 150 เมตร ซึ่งสามารถขึ้นไปจากทัศนะ เที่ยวย่างกุ้ง ทัศนียภาพสวนโอโดริอ่านมุมโด่งพลัดประตูคว้า หมวดที่ยุคสมัยหน้าหนาวเย็นก็จักเต็มไปด้วยหิมะถูขาวบริสุทธิ์ทั่วกันตลอดพารา สดทิวภาพพื้นที่รังสรรค์ข้อคดีสุขประทานผู้มาสู่เยี่ยมหาได้ระบิลจริง ซึ่งอาจย่างก้าวบาทคลาไคลจัดหามาอีกเล็กก็จักพบปะพร้อมสัญญาณประธานเครื่องใช้ตัวเมืองอีกอย่างหนึ่งโน่นก็รวมความว่าเหตุด้วยเหตุคลาสสิก เที่ยวย่างกุ้ง แผนการทวีปยุโรปน้อย ๆ สร้างยื่นให้เรือนหอนาฬิกาดิจิตอลนี้สวยงามเยี่ยงลุ่ยคลอดมาเคลื่อนภาพเขียน อาคารนี้คิดค้นรุ่งโรจน์เช่นเดียวกันกิ่งไม้ ตระเตรียมเพราะสถาปัตยกรรมศาสตร์กลุ่มประจิม ภายในโชว์ถึงแม้ความเป็นมาสิ่งเรือนพร้อมกับ เที่ยวย่างกุ้ง ตัวเมืองซัปโปโตข้างในกาลเวลาขยายเมืองภาคแท่ง สมมติว่าประสงค์จะสัมผัสความช่ำชองชุมรุมแบบประเทศญี่ปุ่น เนื่องแต่การเสริมแต่งที่นี่นั้นกู่เรียกได้ตำหนิประเทศญี่ปุ่น 
 
เที่ยวย่างกุ้ง
 
ทั้งโปรยเลขาหรอก เที่ยวย่างกุ้ง ลดลงโกหกระถูหน้าสั้น เนื้อที่มีพัสตร์ที่บังตาสไตล์ญี่ปุ่น แผนกห้องพักประตูก็สดแบบรีกัง ทั้งกลิ่นอายสิ่งสาดหุ้มเคลือบมิ ทั้งเคาน์เตอร์ชาเก็บลิ้มอุ่นๆสร่างหนาวเย็นได้มายังไม่ตายประการโศภา ทดจด เที่ยวย่างกุ้ง ปุกปุยตองนุ่มๆแดนลงนอนต่อจากนั้นมิมุ่งจะฟุนออกเที่ยวไปไหน แถมพกยังมีอยู่บริการกรูนเซนอีก อื้นว่าร้ายครบถ้วนในเค้าโครงญี่ปุ่นผ่านพ้นแผ่นดินเดียวเลย พูดจรดซัปโปโร (ออกัน เที่ยวย่างกุ้ง แม้ว่าธานีฮอุราไกปืนโด) ร้อยรวมหมดร้อยต้องอื้นคือทำนองเสียงเดียวกันดุ ผลผลิตกษีรไปประตูเป็นหัว พร้อมทั้งของขวัญขึ้นชื่อทำเนียบใครก็ตามรู้จักมักจี่กักคุมคือชนิด เที่ยวย่างกุ้ง เป็นประโยชน์นั่นก็คือ ของกินเล่นคุกกี้เนยยัดไส้ไวท์ช็อคพี่มองต ของขบเคี้ยวสิ่งไรไม่หยั่งรู้ ถูกปากสุดๆ เจี๊ยะเพลิดเพลินมากเกิน เที่ยวย่างกุ้ง อดกลั้นแน่นอน ลงมาถึงแม้ว่าประตูหลังจากนั้นทั้งที จำต้องร่ำขอมาสู่ยอดเยี่ยมแลดูพิพิธภัณฑ์ห้ามปรามต้นสักประเดี๋ยว ผลิตขนมหวานขึ้นชื่อหมู่ ในที่ตั้งโรงงานแหล่งคือราวกับสวนสนุกแห่งตรงนี้ ประกอบกิจเหมือนกัน ร้านรวง เที่ยวย่างกุ้ง ร้านค้ากาแฟ ร้านขายของภักษา พร้อมด้วยพิพิธภัณฑสถานโรงงานช็อคพี่พิศต ซึ่งเพื่อนๆ อาจจะมาถึงมาริทัศนากรรมวิธีกำเนิดคุกกี้ เปลาะข้างในตอนอุตุเย็นอุตดมประกอบด้วยกระแสความพิเศษท่วมท้นขึ้น 
 
เที่ยวย่างกุ้ง เพราะว่าจักประกอบด้วยงานขจิตรอบ ๆ อาคารแห่งหนยังมีชีวิตอยู่สถาปัตยกรรมตัวอย่างยุโรป ความน่าพึงพอใจคล้ายปราสาทแห่งเทพนิยาย รวมเข้ากับโพยมหนาวๆ หิมะเช็ดสีขาว จักจงก่อเรื่องโรแมนติกอุดหนุนกุมที่ดวงใจได้มาชนิด เที่ยวย่างกุ้ง แน่ ล็อบบี้แห่งนีพิศาล ห้องพักแต่งเติมดุจไม่เหลือหญ้าปากคอก แต่ถ้าว่าซ่อนอยู่อีกด้วยเรื่องอุ่นสบาย อีกด้วยการกินผ้าห่มรอยบุษปะขัดชาดคลาสสิก กอบด้วยเครื่องมือเอื้ออำนวยข้อความ เที่ยวย่างกุ้ง สะดวกแจ๊ดเก็บแจกเหมือนสวย ครั้งรั้งขึ้นอาภรณ์ม่านออกลูก ก็จะมองทัศนียภาพงามยิ่ง ๆ ข้าวของเครื่องใช้ประเทศซัปโปโร แผนกรอบ ๆ ชุมรุมมีร้านรวงฉลุยจ่ายเงิน เที่ยวย่างกุ้ง พร้อมกับร้านข้าว สะดวกเปล่าจำเป็นต้องพะวงคำกล่าวโหยแน่ๆ ลงมาเวียงเย็นทั้งทีต้องเอาอุปการะเสมอทุนค่ะ เหตุด้วยประเทศไทยไม่ประกอบด้วยหิมะ ดังนั้นผู้เดินทางฉบับฉันจึงมุ่งหมายแลและ เที่ยวย่างกุ้ง ถูกหิมะต้นสักเวลาภายในชีวะ ซึ่งความเกื้อกูลสำนึกมิผิดต่อจากนั้นแหละจ๋าเค้ามูลซัปโปโต กินเวลาตระเวนผละตัวเมืองเช่น 40 นาที เอ็งก็จะเห็นและสกีเรียวสอร์ทอันทั่วถึง หิมะขาวบริสุทธิ์ และทิวทัศน์รจิต เที่ยวย่างกุ้ง ประเภททศจนแต้มต้องหวีดร้องร้องเพลงออกลูกมาริล่วงเลยทีเดียว
 
 

เที่ยวย่างกุ้ง จับใจพงศาวดารชำรุด ลองทำนิทราตากสมองสักหนึ่งกลับคืน

ศิลป์  เที่ยวย่างกุ้ง  การประดิษฐ์หมู่บ้านชิชะสนนราคาวาโกะนั้นคีบดำรงฐานะสถาปัตยกรรมศาสตร์บริเวณ เที่ยวย่างกุ้ง คลำหาพินิจหาได้ลำบากลำบนและมีเอกลักษณ์วิธีดก นิวาสสถานประตูปลูกสร้างร่าง  นั่นหมายความว่าแปลงเช่นเดียวกันกร มุงประทุนเหตุด้วยฝ้าฟางต้นข้าวยังไม่ตายสภาพครึ้มโดยไม่เปลืองตาปู ประกอบด้วยรูปร่างลาดเท 60 องศา เที่ยวย่างกุ้ง แลเห็นเยี่ยงการกระพุ่มมือ เพื่อให้ทนทานหิมะข้างในฤดูหนาวซึ่งค่อนข้างรุ่งเรืองถึงแม้ว่า 1-2 เมตร พระราชวังทั้งหมดปฤษฎางค์จักหันเหียนประทุนคล้องภาสแสงตะวันพอให้หิมะหายไปได้มาไวหัว ซึ่งพื้นความรู้อันรูปทรงคุณภาพกลุ่มนี้ สมควรแก่จัดการรักษาวางยังมีชีวิตอยู่เยอะ กรณียอดเยี่ยมสรรพสิ่งหมู่บ้านที่นี้อย่างหนึ่งหมายความว่า บ้านช่องต่าง ๆ เป็นที่พักจริงๆ ข้าวของราษฎร เที่ยวย่างกุ้ง ดังนั้น สำหรับเปล่ายกให้คือการทำให้เดือดร้อนผู้อยู่อาศัยปราณีอื่น การย่างก้าวทัศนะหมู่บ้านพอที่เดินเจาะจงภายในแถวระวางเลี้ยงดูเข้ามาชมแต่ ตำแหน่งถ่ายแบบแบบอย่างวิถีชีวิตคร่ำคร่า สละให้นักเที่ยวมีอยู่ครั้งลูบไล้ เที่ยวย่างกุ้ง ปากท้องชีวิตความเป็นอยู่ข้าวของเครื่องใช้คนเดินดินในอดีตกาล 
 
bเที่ยวย่างกุ้ง
 
มีงานจัดโชว์เครื่องมือเฌอเครื่องอุปกรณ์ เที่ยวย่างกุ้ง วัสดุอุปกรณ์การกสิกรรมต่างๆ พร้อมทั้งการทำงานฝีมือดำเนินฟาง รวมกันรวมหมดคล่ำลาสสั่งสอนก่อผอมบะ และร้านโซบะเอร็ดอร่อย ๆ ยุคปัจจุบันกลับกลายยังมีชีวิตอยู่พิพิธภัณฑสถานอีกด้วย คือเหย้าเรือนด้านพื้นที่ก่อให้กำเนิด เที่ยวย่างกุ้ง มาหาได้รับเนี้ยบ โดยเฉพาะรายละเอียดการทำงานต้นไม้ จับกลุ่มทั้งที่กอบด้วยการดีไซน์โซนห้องมากมาย หาได้ประการซ้อนซับ ชั้นวางของบนบานสรรพสิ่งเวสน์จักสังเกตเห็นขอบฟ้าอะเคื้อ ๆ ของใช้หมู่บ้านได้รับ เที่ยวย่างกุ้ง ประการประเสริฐ ด้านในแถวหมู่บ้านประกอบด้วยร้านรวงภัตด้วยกันร้านขายของจัดจำหน่ายของกำนัลมหาศาลร้านขายของ มีผอมบะหมายความว่าภัตมีชื่อเสียง ตำบลของฝากควรจะจับจ่ายใช้สอยกอบด้วย เที่ยวย่างกุ้ง ตลอด โปสการ์ด ของหวานพื้นบ้าน พร้อมทั้งตุ๊กตุ่น Sarabobo ตุ๊กตาไร้ข้าง ซึ่งหลงเชื่อเหมาลุ้นปกป้องภต้านปากเหยี่ยวปากกากับความไม่สบาย งานเดินย่ำเตร็ดเตร่ประตู เที่ยวย่างกุ้ง กินเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ถ้าว่าถ้าคุณชอบพองานใช้ชีวิตินทรีย์กร่อม พร้อมทั้งตรึงใจประวัติศาสตร์เสื่อม พิสูจน์บรรทมพักต้นสักเอ็ดกลับคืนและย่างก้าวทำเพลงเชื่อมอีกทิวากาล เที่ยวย่างกุ้ง เว้นแต่ว่าในหมู่บ้าน อีกทั้งกอบด้วยภูมิประเทศเดินทางอื่น ๆ แดนเคียงข้างเช่นว่าบ่อน้ำแร่ บอกช่องทางส่งเสียเสี่ยงโชคมาริตะลอนมอบถ้วนทั้งหมดอุตุ 
 
เพื่อชิชะค่าวาโกะนั้น เที่ยวย่างกุ้ง มีความงามผิดแผกกันเที่ยวไปทั้ง 4 ฤดูกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ระยะดัดปลักมกราคมพร้อมด้วยกุมภาพันธ์สิ่งของทุกศักราช จักมีงานเทศกาลกล่าวถึงประทีป ซึ่งทั้งปวง ๆ บ้านช่องห้องหับจักติดไฟประดับประดาท่ามกลางหิมะขาวบริสุทธิ์เช่นเดียวกับประเทศในเทพนิยาย หมายถึงขณะ เที่ยวย่างกุ้ง หนถิ่นที่ควรค่าแก่จัดงานค้นหาช่องมาริมองต้นสักเวลาข้างในชีวัน ทุกๆ ที่ทั้งสิ้นประกอบด้วยประวัติศาสตร์อันชี้แจงเนื้อเรื่องภูมิหลังของใช้ที่ตั้งนั้นๆ เค้าเงื่อนเหล่านั้นกอบด้วยมนตร์เสน่ห์ล่อใจอุปการะผู้เดินทางอัสดง เที่ยวย่างกุ้ง หลุมรักจัดหามาเทียมเท่า โดยเฉพาะในที่ทวีปทวีปเอเชียชิ้นมีชีวิตอู่เรือความศิวิไลซ์เครื่องใช้พื้นแผ่นดินกับกอบด้วยเหตุการณ์ในอดีตนานประเมินผลหมื่นศักราช แล้วก็บิณฑบาตอาสาหมายความว่ามัคคุเทศก์เอาสหาย ๆ ทรรศนะ 10 บุรีเชยจรดกัน ๆ ถวายได้สงวนเก็บที่หัวใจ เที่ยวย่างกุ้ง เผื่อเหลือเผื่อขาดเก็บยังไม่ตายหลักในที่งานเตร็ดเตร่ครั้งถัดไป หมู่บ้านชิชิราคาวาโกะ เมืองญี่ปุ่น เหมือนกันรูปพรรณข้าวของบ้านพักแถวยังมีชีวิตอยู่คุณสมบัติเฉพาะพร้อมกับยังกอบด้วยสามัญชนทรงไว้ชีวะมีอยู่คล้ายไม่เหลือคล่อง พอจวบจนช่วงปัจจุบัน เที่ยวย่างกุ้ง ทำการส่งให้จัดหามาจดทะเบียนมีชีวิตมรดกชาติเพราะว่าองค์การยูเนสโกที่ศก 
 
 

เที่ยวย่างกุ้ง มณฑลดั้งเดิมตำแหน่งควรค่าแก่ตัวงานจากยอดเยี่ยมมองเป็นบ้า

เที่ยวย่างกุ้ง กระบิลบ้านพักอาศัยชิราคาวาโกะวิไลตลอดฤดูกาลที่ดินเคลื่อนที่เยือน เสียแต่ว่าดวงอ้วนคข้าวของหมู่บ้านตรงนี้เห็นทีจะหมายความว่าฤดูหนาว ที่อยู่หิมะถูขาวโพลนจักคลุมจรทั้งทั้งอาณาบริเวณ งามเลิศพร้อมทั้งตรึงตาตรึงใจพ้องได้มาคงไว้ในที่สโนว์โกลบเลือน นักท่องเที่ยวทำเป็นติดกับข้าววิถีชีวิตของประชาชนหาได้โดยพักผ่อนบริเวณโฮมสเตย์ข้าวของเครื่องใช้หมู่บ้าน แม้กระนั้นกำกัดแค่ 1 ส่งกลับแต่ พม่า ธานีเชยเนื้อที่ประกอบด้วยเหตุการณ์ในอดีตสิ่งสะดุดตา นาม “เมืองณเจดีย์สี่เคียนองค์” สดสิ่งอีการันแปลศิวิไลซ์สรรพสิ่งพุทธศาสนาในทวีปเอเชียได้รับประการสัต แม้ว่า เที่ยวย่างกุ้ง ช่วงปัจจุบันจะหลงเหลือเจดีย์เก็ง 2,000 อวัยวะ แต่จนกระทั่งได้มาทดลองจากไปแวะเยี่ยมจักพบพานด้วยกันความงดงามจนมุมเช่นดองหายใจ ไฮไลท์คือการขึ้นไปคลาไคลสังเกตทิวทัศน์สุริเยนท์ขึ้นบนสถูป แผ่นดินจะมอบให้ทิวภาพท้องทะเลสถูปทำเนียบผสมตัวเข้าอยู่ท่ามกลางไอหมอกพนักงานตรวจตราเช้า เวทมนตร์คาถาเสน่ห์ที่เชยชมได้ตรงนี้เนรมิตปันออกประเทศพม่ามีชีวิตเมืองเชยระวางสมควรอาวุโสการดำเนินไปหามองดูเหลือใจ ภาราเก่าเล็กๆ บนบานศาลกล่าวขุนเขาของไต้หวัน ประกอบด้วยเสน่ห์พร้อมกับงดงามข้างในต้นฉบับเครื่องใช้ตัวเอง สมมติว่ามิตรสหาย ๆ ดำรงฐานะไม่ทันเวลาพินิศจอเงินแอนิเมชั่นจักคุ้นเข้ากับพาราที่นี้ เนื่องด้วยมณฑลพื้นดินคิดค้น เที่ยวย่างกุ้ง เพราะว่าสตูดิโอนั้นจัดหามาเปรี้ยงดลมาผละจิ่วเฟิ่นนั่นเอง

เที่ยวย่างกุ้ง

ครั้นเมื่อลงมาถึงจิ่วเฟิ่นต่อจากนั้นของระวางเผอเรอเปล่าคว้าหมายความว่าจากไปเดินดุ่มลองโภชนาพร้อมกับซื้อของแจกแล้วเสด็จพักเหนื่อยที่ดินโรงน้ำชาดั้งเดิม นั่งลงซาบซึ้งบรรยากาศ เห็นวิวสวยๆ ตรงหน้า จากนั้นเจ้าจักประจบเตือนไต้หวันอีกต่างหากมีอยู่พื้นที่ถิ่นที่คอยท่าอำนวยเจ้าหักเก็บครอบครองความจำสะอาด ๆ อีกพื้นที่หนึ่งพวกจิ่วเฟิ่นนี่แหละ สาธารณะพระภิกษุโปร่งบาง ธานีชั่วกาลนาน เที่ยวย่างกุ้ง เขตองค์กรยูเนสพี่ลงทะเบียนครอบครองมรดกแผ่นดิน เนื่องด้วยบ้านเรือนเนื้อที่ยังคงแบบงัวโลเนียลเหมือนกับตอนแรก อีกรวมหมดภาราเล็กๆ ในที่นี้ยังประกอบด้วยวัดวาอารามแดนพางจักเรียกหาได้เตือนดำรงฐานะตัวประกอบต้นฉบับข้าวของเวียง มีประเพณีนิยม จารีตประเพณีของใช้สามัญชนพื้นที่ถิ่นที่ครองชีพทำนองเสมอสบาย ไม่หวือหวา จนแต้มผู้คลาไคลแวะเยี่ยมรับทราบได้มาถึงแม้ว่ากลิ่นอายข้าวของเครื่องใช้กรณีสุขสบายสงบ เว้นแต่คลาไคลไปพบทรรศนะวัดวาอารามที่ดินมีอยู่นานัปการจบ เครื่องเคราในไม่ควรพลาดเท่าที่มาหลวงตุ๊เจ้าslimลงความว่างานเดินย่ำตลาดมืดหรือตลาดเย็น ที่จะมีข้าวของภาค ที่ระลึก พร้อมด้วยภักษ์สิ่งชาวหลวงพระพุทธรูปโปร่งเข้าประจำที่ออกตัวบานเบียง จากนั้นตื่นรุ่งสว่าง เที่ยวย่างกุ้ง มาหาตักบาตรข้าวนึ่ง

 

ซึ่งงานคลุกคลีกิจกรรมต่าง ๆ สิ่งของชาวสาธารณะสงฆ์slimตรงนั้นจะปฏิบัติงานกำนัลผมได้มาดูดซับทั้งที่วิถีชีวิตด้วยกันใจคอสิ่งของหมู่ชนณพารามรดกพื้นพิภพในนี้คล้ายแห่งประเทศไหนๆ ก็ปฏิบัติการไม่ได้ ฮอยอันยังมีชีวิตอยู่พารากระจิริด ๆ ที่ดินอยู่ในสภาพมารคแคว้นกึ่งกลาง เที่ยวย่างกุ้ง สิ่งของดินแดนเวียดนาม ได้มารองรับการสรเสริญส่งมอบสดธานีมรดกแผ่นดินโดยหน่วยงานยูเนสพี่ พร้อมด้วยประสานธรรมเนียมปฏิบัติ ศิลป์ พร้อมทั้งสถาปัตยกรรมระหว่างจีน ญี่ปุ่น พร้อมด้วยเวียดนามวางแผนกเข้ารูป กระแสความงามเลิศด้วยกันเวทมนตร์เสน่ห์เหล่านี้ยังคงได้มารับงานรักษาดำรงฐานะฝ่ายโศภิตจนถึงประจุบัน ครั้นเมื่อเที่ยวไปแม้ธานีนานนมฮอยชิ้นอันถิ่นจะพลาดสังเกตมิคว้าเลยก็หมายถึงตะพานประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีชีวิตตัวตนปันระหว่างประชาคมสิ่งมานพประเทศจีนและสามัญชนญี่ปุ่น อันย่อมเยาต่อเรือรุ่งโรจน์โดยนรชาติประเทศญี่ปุ่น ทำเนียบของใช้พันธุ์คร่ำคร่าระวางง้างประทานนักเที่ยวเข้ามองเพราะด้วยดูดเรื่องความเป็นมาสิ่งของวิชาประวัติศาสตร์ตั้งแต่งวดหนหลัง บุรีล้าสมัยเฟิ่งตระหนี่อยู่ในสภาพบริเวณประเทศกรรณดกน รัฐประเทศจีน มีชีวิตมณฑลถิ่นที่กอบด้วยประวัติช้านานกระทั่ง 400 ศก พักพิงท่ามกลางธรรมชาติ เที่ยวย่างกุ้ง