ทัวร์ปักกิ่ง มีพระราชพงศาวดารศาสตร์ยาวยาวนาน ยกขึ้นอยู่ในประเทศชาติจีน หมายความว่าเมืองหลวงของประเทศประเทศจีน

ปักกิ่ง ไม่ใช่หรือ เป่ย์จิง ก่อตั้งอยู่ใน ทัวร์ปักกิ่ง  ประเทศชาติจีน เป็นเมืองสาธารณะ ทัวร์ปักกิ่ง ข้าวของประเทศจีน มีสมัญญานามรวบรัดว่า จิง ตั้งอยู่ที่พื้นที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ แถวระนาบหวาเป่ย์ ชื่อเดิมคือ จี่ สมัยวสันตสารทและสมัยรณบ้านเมืองคือเมืองหลวงของท้องถิ่นขัดขวาง สมัยราชวงศ์เหลียว ยังมีชีวิตอยู่บูรีหลวงรอง ชิ้อยันจิง เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่คราวราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใช้นามาจงตู ต้าตู เป่ย์ผิงและเป่ย์จิง เพราะว่ามีชื่อเรียกทั้งเกลี้ยงกระทั่ง 60 ชื่อ เริ่มตั้งหมายความว่า ทัวร์ปักกิ่ง ราคาถูก ประเทศตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน จัดแบ่งยังมีชีวิตอยู่ 16 เขตและ 2 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นรี่ต่อส่วนกลาง ผิวดินแดนทั่วกรุงปักกิ่งมีอยู่ถึงแม้ว่า 16,800 เรือนจำกิโลเมตร ถึงสิ้นปี 2002 ทั่วกันธานีเป่ย์นครเป่ย์มีประชากร 1,136,300 มนุช กรุงปักกิ่งเป็นศูนย์งานเวียง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่อง เที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีฝาประเทศจีน พระราชวังโบราณ หอพักไหว้พระฟ้าเทียนถัน สุสานจักรพัตราธิราชเวลาราชวงศ์หมิง ราชสำนักพักร้อนอี๋เหอหยวนและไศลพนมเซียงซาน เป็นต้น สมัยนี้ปักกิ่งเป็นถิ่นงานปกครองพิเศษนิยมมหานคร 1 ภายใน 4 แห่งของ ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ จีน

 

ทัวร์ปักกิ่ง

 

ทัวร์ปักกิ่ง กอบด้วยระดับเทียบเท่ากับนครปฤษฎางค์จากปักกิ่งได้รับงานจัดตั้งเป็นเมืองสาธารณะของสาธารณรัฐประชาชนเมืองจีนข้างในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากระยะเวลา 80 ศตวรรษที่ 20 ตัวเมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างทั้งหมดกะทันหันอย่างเหลือเชื่อ มีการปรวนแปรเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังแขน ปัจจุบันปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน โรง ทัวร์ปักกิ่ง ธันวาคม 2560 สูงๆ โดยไม่เพียงแต่ปกปักรักษาชั้นเมืองโบราณ และอีกทั้งสำแดงถึงสภาพเมืองที่เท่าเทียมกาลเวลา กลายเป็นเมืองใหญ่สรรพสิ่งโลก ปักกิ่งเป็นเมืองที่มีสัดส่วนอุรุ ปักกิ่งเป็นศูนย์กลางทางผ่าน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์จีน งานปกครอง การศึกษา การเคลื่อนย้าย และวัฒนธรรมจีน ในขณะที่ศูนย์กลางๆทางเศรษฐกิจนั้นจะชูไว้พื้นดินเซี่ยงไฮ้และฮ่องกง ปักกิ่งเป็น 1 ใน 4 ประเทศสาธารณะเก่าของจีน พร้อมด้วยหาได้รับเลือกให้จัดแจงขับเคี่ยวโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2551 อีกด้วย มหานครปักกิ่งยังมีชีวิตอยู่เวียงที่มีประวัติศาสตร์สิ่ง ทัวร์ปักกิ่ง การบินไทย แถวนาน นับแต่ คราวราชวงศ์หยวน สืบทอดมาจนลุช่วงปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางทางผ่านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์และธรรมเนียมของจีน ปักกิ่งกอบด้วยสถานที่เด่นช่องทางประวัติศาสตร์เจี๊ยบมาย เช่น สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทัวร์ปักกิ่ง ปีใหม่ โคมไฟอันเหมิน กำแพงเมืองจีน พระราชมนทิรหน้าร้อน พระราชวังต้องห้าม หมายถึงท่อน 
 
มีอยู่ ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก พระประวัติความยังมีชีวิตอยู่มาริ เริ่มตั้งแต่สมัยแต่ก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย การขุดค้นติดกันหัว มนุษย์ปักกิ่งตามแนวทางรากที่พิสูจน์ได้ปักกิ่งกอบด้วยเรื่องเจริญ รุ่งเรืองมาถือเอาอย่างเดียว คริสศตวรรษที่ 13 แห่งศก พ.ศ. 1964 (ค.ศ. 1421) พระราชาธิราชหย่งเล่อ ได้ทำการประดิษฐ์ ทัวร์ปักกิ่ง ประเทศจีน ประกอบและออกแบบผัง มณฑลเอี่ยมและย้ายฐานราชการชั่วคราวในขณะนั้นจาก เมืองหนานจิงมาริยัง เป่ย์จิง หรือปักกิ่งที่ปัจจุบันนี้ ในช่วง 30 ปีที่ลอดมาริปักกิ่งถูกยกสถานะดำรงฐานะบุรีสำคัญระดับภพหมายถึงศูนย์กลางทางการดูแลการค้า การลงทุนทรัพย์ที่สำคัญที่สุดเครื่องใช้ประเทศจีนในแต่จากปีมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาติดต่อการค้าลุย ทัวร์ปักกิ่ง เมืองหลวงจีน เที่ยวตะลอน ศึกษาเป็นจำนวนมหาศาลคนเดินดินชาวปักกิ่งมีอยู่สภาพความเป็นอยู่และกอบด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เจือปนทั่วได้รับอิทธิพลช่องทางธรรมเนียมจากตะวันตกมากขึ้นสำหรับ กรุงปักกิ่ง มีอยู่นามสมญาเมืองหลายชื่อ คำเหมา ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิงหมายถึง เมืองสาธารณะทางภาคเหนือ ปักกิ่ง กอบด้วยประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปี ยังมีชีวิตอยู่ ทัวร์ปักกิ่ง ธันวาคม 2560 ตัวเมืองหลวงโบราณของจีน ประดิษฐานแต่ทว่าระยะเวลาราชวงศ์เหลียว ราชวงศ์จิน วงศ์สกุลหยวน ราชวงศ์หมิง พร้อมด้วยราชวงศ์ชิง รวมกลุ่ม 5 ราชวงศ์ และขณะสถาปนาสาธารณรัฐประชากร ทัวร์ปักกิ่ง จองทัวร์ เมืองจีน