ทัวร์ปักกิ่ง มีพระราชพงศาวดารศาสตร์ยาวยาวนาน ยกขึ้นอยู่ในประเทศชาติจีน หมายความว่าเมืองหลวงของประเทศประเทศจีน

ปักกิ่ง ไม่ใช่หรือ เป่ย์จิง ก่อตั้งอยู่ใน ทัวร์ปักกิ่ง  ประเทศชาติจีน เป็นเมืองสาธารณะ ทัวร์ปักกิ่ง ข้าวของประเทศจีน มีสมัญญานามรวบรัดว่า จิง ตั้งอยู่ที่พื้นที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ แถวระนาบหวาเป่ย์ ชื่อเดิมคือ จี่ สมัยวสันตสารทและสมัยรณบ้านเมืองคือเมืองหลวงของท้องถิ่นขัดขวาง สมัยราชวงศ์เหลียว ยังมีชีวิตอยู่บูรีหลวงรอง ชิ้อยันจิง เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่คราวราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใช้นามาจงตู ต้าตู เป่ย์ผิงและเป่ย์จิง เพราะว่ามีชื่อเรียกทั้งเกลี้ยงกระทั่ง 60 ชื่อ เริ่มตั้งหมายความว่า ทัวร์ปักกิ่ง ราคาถูก ประเทศตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน จัดแบ่งยังมีชีวิตอยู่ 16 เขตและ 2 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นรี่ต่อส่วนกลาง ผิวดินแดนทั่วกรุงปักกิ่งมีอยู่ถึงแม้ว่า 16,800 เรือนจำกิโลเมตร ถึงสิ้นปี 2002 ทั่วกันธานีเป่ย์นครเป่ย์มีประชากร 1,136,300 มนุช กรุงปักกิ่งเป็นศูนย์งานเวียง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่อง เที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีฝาประเทศจีน พระราชวังโบราณ… Read More ทัวร์ปักกิ่ง มีพระราชพงศาวดารศาสตร์ยาวยาวนาน ยกขึ้นอยู่ในประเทศชาติจีน หมายความว่าเมืองหลวงของประเทศประเทศจีน